Domů > Výstava > Obsah

Technologie VR virtuální reality je důležitým směrem simulační technologie

May 29, 2018

Technologie VR virtuální reality je důležitým směrem simulační technologie. Simulační technologie a počítačová grafika Technologie rozhraní člověk-stroj Multimediální technologie Technologie senzorů Síťová technologie a další technologie jsou náročné mezioborové hraniční disciplíny a oblasti výzkumu. Technologie virtuální reality (VR) zahrnuje především simulační prostředí, vnímání, přirozené dovednosti a snímací zařízení. Simulované prostředí je počítačový, real-time, dynamický, trojrozměrný, realistický obraz. Vnímání znamená ideální VR by mělo mít vnímání všech lidí.


Kromě vizuálního vnímání generovaného počítačovou grafickou technologií existují vnímání jako sluch, dotek, vnímání síly a pohyb, a dokonce i vůně a chuť, nazývaná také vícenásobné vnímání. Přirozené dovednosti se týkají otáčení hlavy, očí, gest nebo jiné lidské činnosti. Počítač zpracovává data přiměřená akcí účastníka a reaguje na vstup uživatele v reálném čase a přivádí zpět do uživatelských funkcí. . Snímací zařízení se vztahují k trojrozměrným interaktivním zařízením.