Domů > Výstava > Obsah

VR umění jako ucelené ztvárnění popředí moderní vědy a techniky

Jun 19, 2018

VR Art jako komplexní provedení moderní vědy a techniky je novou formou umění, která vizualizuje a komunikuje s komplexními daty prostřednictvím rozhraní člověk-stroj. Důležitá věc, která přitahuje umělce, je úzké spojení uměleckého myšlení a technologických nástrojů. Nová kognitivní zkušenost, která je výsledkem hlubokého pronikání obou, ve srovnání s uměním nových médií v rámci tradičního ovládání oken, je klíčem k jedinečným výhodám VR umění z hlediska interakce a rozšířeného dialogu člověk-stroj. Řekl, že umění VR je interaktivní forma umění založená na novém typu dialogu člověk-počítač. Jeho největší výhodou je vybudování dialogu mezi prací a účastníky, který odhaluje význam prostřednictvím dialogů.

11.jpg