Domů > Výstava > Obsah

Technologie virtuální reality je důležitým směrem simulační technologie.

May 23, 2018

Technologie virtuální reality je důležitým směrem simulační technologie. Jedná se o sbírku různých technologií, jako jsou simulační technologie a počítačová grafika, technologie rozhraní člověk-stroj, multimediální technologie, senzorová technologie a síťová technologie. Je to náročná interdisciplinární hranice a oblast výzkumu. . Technologie virtuální reality (VR) zahrnuje především simulační prostředí, vnímání, přirozené dovednosti a snímací zařízení. Simulační prostředí je počítačový, real-time, dynamický, trojrozměrný, realistický obraz. Vnímání znamená ideální VR by mělo mít vnímání všech lidí. Kromě vizuálního vnímání generovaného počítačovou grafickou technologií existují vnímání jako sluch, dotek, vnímání síly a pohyb, a dokonce i vůně a chuť, nazývaná také vícenásobné vnímání. Přirozené dovednosti se týkají otáčení hlavy, očí, gest nebo jiné lidské činnosti. Počítač zpracovává data přiměřená akcí účastníka a reaguje na vstup uživatele v reálném čase a přivádí zpět do uživatelských funkcí. . Snímací zařízení se vztahují k trojrozměrným interaktivním zařízením.