Funkce Úvod VR

Vícenásobné vnímání Vedle vizuálního vnímání obecného počítače je také sluchové vnímání, hmatové vnímání, vnímání pohybu a dokonce i chuť, vůně a vnímání. Ideální virtuální realita by měla mít vjemovou funkci, kterou má každý. Skládací přítomnost Označuje ...

Podrobnosti o produktu

Vícenásobné vnímání

Vedle vizuálního vnímání obecného počítače existují také sluchové vnímání, hmatové vnímání, vnímání pohybu a dokonce chuť, vůně a vnímání. Ideální virtuální realita by měla mít vjemovou funkci, kterou má každý.


Skládací přítomnost

Vztahuje se na skutečnou míru, v níž se uživatel cílí jako protagonista v simulovaném prostředí. Ideální prostředí simulace by mělo být takové, aby bylo pro uživatele obtížné rozlišovat mezi pravdivými a falešnými.


Skládání interaktivity

Vztahuje se k míře provozovatelnosti objektů v simulovaném prostředí a stupni přirozené zpětné vazby z prostředí.


Samostatná skladba

Vztahuje se na to, do jaké míry objekty ve virtuálním prostředí jedná podle zákonů fyzického pohybu reálného světa.


Prosím, neváhejte zakoupit úvodní funkce vr s našimi profesionálními výrobci a dodavateli. Zákaznická služba je také nabízena v naší továrně.
Dotaz